JOHDON RAPORTOINTI

Yrityksen muutos voi tapahtua organisaation ulko- tai sen sisäpuolelta, mutta muutos on niin kattava, että se vaikuttaa liiketoimintaan olennaisesti. Liiketoiminnan muutoksessa ulkoiset innovaatiot ja teknologinen kehitys, kuten blockchain, vaikuttavat liiketoiminnan johtamiseen.

Arvoketjut tulevat tärkeimmiksi, kun yritykset avaavat rajapintoja ERP-järjestelmiinsä ja luovat uusia tapoja toimitusketjun hallinnan optimoimiseksi. Yritysten yhteydenpidon myötä teknologisten ratkaisujen ja tiedonkäsittelyn on parannettava tehokasta tiedonhallintaa, analysointia ja nopeita päätöksentekoprosesseja varten.

Täysin automatisoidut, toisiinsa kytketyt ja integroidut arvoketjut ja tietoverkot lisäävät liikekumppaneiden tarvetta myös ulkoisiin sidosryhmiin. CFO on vastuuroolissa tämän muutoksen mahdollistamisessa ja johtamisessa. Lopulta johdon raportoinnissa.

KUKA JARI?

Jari Kähkönen on CFO ja Tresol on hänen yrityksensä.
TUTUSTU

LATAA ILMAINEN RAHOITUKSEN
JOHTAMISEN KÄSIKIRJA

LATAA

OTA YHTEYTTÄ

TÄSTÄ
SOITA JARILLE
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram